Voordelen zakendoen met NJI leden

Het lidmaatschap van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) biedt jachtbouwers én watersporters een waarborg voor kwaliteit en vakmanschap. Wilt u een boot kopen of zoekt u een bedrijf voor uw bootonderhoud? Kiezen voor een bedrijf dat bij de NJI is aangesloten  biedt de  (toekomstige) booteigenaar de zekerheid dat zijn schip of bouwopdracht in goede handen is.

Eerlijke en duidelijke handelsvoorwaarden

De NJI Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en houden rekening met de belangen van zowel de klant (opdrachtgever) als de werf (opdrachtnemer).
Leden van de NJI hanteren de volgende voorwaarden:

• NJI Leverings- en betalingsvoorwaarden;
• NJI Jachtverhuurvoorwaarden;
• NJI Stalling- en winterbergingvoorwaarden. Deze zijn opgesteld in nauw overleg met verzekeraars;
• NJI modelovereenkomsten gericht op zuiver en transparant zakendoen; ook voor inruil en bemiddeling.

Aangesloten bedrijven kunnen bouwen op een adequate belangenbehartiging: de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) zit continu op het vinkentouw in zaken en (internationale) ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse jachtbouwindustrie. Zo is het implementeren van de “Wet Pleziervaartuigen”  een voorbeeld van een belangrijk instrument op het gebied van kwaliteitszorg en consumentveiligheid. Deelname aan technologie- en innovatieprojecten in samenwerking met toonaangevende kennisinstellingen draagt bij aan continue professionalisering van de jachtbouwindustrie.  Actieve betrokkenheid bij het technisch beroepsonderwijs legt de basis voor de jachtbouwer van morgen en verzekert de industrie van de juiste bijscholingsmogelijkheden. Dankzij ons internationale netwerk volgen wij de globale marktontwikkelingen op de voet en houden wij onze leden scherp op het behoud van hun positie op de markt